วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ฮวงจุ้ยกราฟฟิก : ห้องปฏิบัติการออกแบบกราฟฟิกด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย


ตั้งแต่โบราณ มนุษย์ได้ใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายแผนภาพสัญลักษณ์ แทนความหมายต่างๆ ในทุกวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งเป็นสื่อแทนความหมายต่างๆทางธรรมชาติมนุษย์ยอมรับว่าคุณค่าภายในของสิ่งใดๆก็ตามสามารถแสดงออกด้วย เครื่องหมายและรูปแบบภายนอกดังนั้นมนุษย์จึงใช้สัญลักษณ์ เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ที่มีความหมายในทางวัฒนธรรมในสังคมของตน และแสดงออกถึงอุดมการณ์ และแรง บันดาลใจส่วนตัว ชาวจีนใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายมาเนิ่นนาน สัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าของชาวจีน อาจมีพื้นฐานอยู่บนลวดลายดอกไม้ รูปทรงเรขาคณิต สัตว์ สัญลักษณ์ของศาสนาและแนวเรื่องอื่นๆ ตัวอย่างเช่นตัวเลขประกอบเครื่องหมายตรีลักษณ์ทั้งแปด ซึ่งเชื่อกันว่าฟูซี ( 2852 ปีก่อนคริสต์ศักราช )จักรพรรดิในตำนานโบราณ เป็นผู้คิดค้นเป็นหนึ่งในบรรดาสัญลักษณ์ดั้งเดิมสองสามสัญลักษณ์แรกๆ ที่พวกหมอดูใช้กัน สัญลักษณ์นี้คือโลโก้สำหรับการพยากรณ์ ซึ่งได้รับการเรียกว่า เหอถู กอปรด้วยจุดต่างๆ ซึ่งต่อมาถูกเปลี่ยนเป็น เครื่องหมายตรีลักษณ์ ฮวงจุ้ย เป็นคำที่คนทั่วไปใช้แทน คำว่า กานอวี่ ซึ่งเป็นศิลปะแห่งการออกแบบที่อ้างอิงถึงวัฒนธรรมจีนตลอดจนความคิดสัญลักษณ์ สภาพแวดล้อม และอิทธิพลของจักรวาล
แนวคิดเรื่องการนำฮวงจุ้ยมาใช้การสร้างสัญลักษณ์ต่างๆ มาจากทฤษฏีจีนเรื่อง การเสริมปรับดวงชะตาตามหลักของการ ผูกดวงจีน ในตำราการผูกดวงจีน ภาควิชาฮวงจุ้ยกล่าวถึงความหมายของการเสริมปรับดวงชะตาว่า เป็นวิธีปรับดวงชะตาด้วยแรงผลักดัน จากความผูกพัน ความผูกพันนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างเช่น อาคาร ที่อยู่ พลังธรณี พลังทิศทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลังผูกพันจากชีวิตประจำวัน พลังภาคปฏิบัติและพลังที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ซึ่งเป็นวิชาของชาวจีนที่มีประวัติยาวนานมาแล้วหลายพันปี

เข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.e-fengshuidesign.com/